Sıfır Atık Mümkün Mü?

SIFIR ATIK MÜMKÜN MÜ?

Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmaktadır. Bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu doğrultuda, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır.

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddelerle birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri içermektedir. Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi günümüzde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de örgütler genelinde yaygınlaşmaktadır.

Bugün istatistiksel olarak bakıldığında sadece ambalaj sektöründe 8.633.055 ton üretim mevcutken bunların geri dönüştürülme sayısı 2.198.845 tondur. Geri dönüştürülemeyen ürünler ise kullanımlarının ardından atık ve çöp olarak hayatımıza girmektedir. Ambalaj sektörünün yanına diğer sektörlerin üretim ve çöp istatistikleri de dahil edilince su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, elektromanyetik kirlilik ve radyoaktif kirlilik gibi yaşamı, doğayı ve canlılığı temelden etkileyen çok sayıda sorunla karşılaşılmaktadır. Sorunun büyüklüğüne bakıldığında bu sorunlarla başa çıkması gereken mercinin devletler, hükumetler ve büyük şirketler olduğu da yaygın ve yanlış bir düşüncedir.

Bu doğrultuda SIFIR ATIK bilincinin hızla birçok alana ve kişiye ulaşmasında bireysel davranışların kurumsal davranışlar örnek alınarak daha hızlı ve düzgün bir şekilde geliştirilmesi oldukça önemli bir noktadır.

Bu amaçla ülkenin her bir yanından gençler ve çocuklar, küresel ısınma, sıfır atık ve iklim krizine dikkat çekmek için bir araya gelip grevler, protestolar ve sosyal hareketler düzenlenmektedir. Eğer siz de  bireysel davranışlarınızı Sıfır Atık bilincinde gerçekleştirmek istiyorsanız Türkiye’deki genç iklim aktivizm hareketi içeren yeni ve büyümekte olan “Yok Olmadan Harekete Geç” @YokOlmadanHareketeGec platformunu ziyaret edebilir hem genç aktivistleri destekleyebilir hem de sürdürülebilir yaşam bilincine dair farkındalık kazanabilirsiniz.

Ayrıca sizler de daha az atık üretmek istiyorsanız ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilinçlendirme çalışmalarına katılmak istiyorsanız,  derneğimize gönüllü olabilirsiniz.

Daha temiz bir dünyada yaşamımızı sürdürebilmek dileğiyle!

KAYNAKÇA

https://sifiratik.gov.tr/

https://sifiratik.co/2020/10/27/sifir-atik-gururla-sunar-yok-olmadan-harekete-gec/

EWWR: European Week for Waste Reduction – https://ewwr.eu/project/

 Sürdürülebilir Yaşam ve Yeşil Gelecek Dernek Üyesi