Hakkımızda

SYGD Hakkında

Sürdürülebilir Yaşam ve Yeşil Gelecek Derneği (SYGD), 2020 yılında Ankara’da kurulmuştur. Derneğimizin temel amacı, hedef gruplarına sosyal, eğitimsel ve ekonomik güçlendirme sağlamaktır. Hedef gruplarımız öncelikli olarak gençler olmak üzere, dezavantajlı toplumsal gruplar, kadınlar, göçmen ve mültecilerdir.

Faaliyet alanlarımız;

Gençlerin aktif vatandaşlıklarını, girişimcilik becerilerini ve anahtar yeterliliklerini geliştirmek
Temel hak ve özgürlükleri desteklemek
Hayat boyu öğrenme faaliyetlerini desteklemek ve sosyal yaşama daha fazla dahil olmalarını sağlamak
Çevresel sorunların çözümü ve yeşil geleceğe dair toplumsal ve kurumsal düzeyde farkındalık oluşturmak ve çalışmalar yürütmek
Belirtilen alanlarda çalışan kişi ve kurumlarla işbirlikleri geliştirmek
Toplumsal olaylar ve doğal afetler sırasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan çalışmalar yürütmek
Gençler ve çevre sorunları ile ilgili politika önerileri hazırlamak
Uluslararası çalışmalarla kültürlerarası diyaloğu ve etkileşimi artırmak
Gençlerin gençlik örgütleri, toplum ve istihdam kanalları ile daha yakın ilişkiler kurmasını sağlamaktır.

SYGD çalışmalarındaki en önemli kaynağı insanlar olarak görmektedir. Bu yüzden temel hak ve özgürlükler, girişimcilik, gençlik çalışmaları, kadın çalışmaları, iklim değişikliği, çevre sorunları, kültür-sanat, eğitim, hayat boyu öğrenme ve kişisel gelişim alanlarına odaklanmaktadır. Derneğimiz, insan hakları, çevre ve iklim değişikliği, girişimcilik, işsizlik sorunu, kırsal kalkınma, aktif vatandaşlık, sosyal içerme, ayrımcılık, sosyal medya, küreselleşme ve dijitalleşme gibi alanlarda yaygın eğitim metotları ile üyelerinin ve gönüllülerinin deneyim kazanmalarını teşvik etmektedir. Daha fazla perspektif kazanmak için ulusal ve uluslararası bütün platformlar değerlendirilmektedir.

SYGD, gençlik çalışanlarını, dünyayı değiştirmeye hazır genç ve gönüllüleri bir araya getirmektedir. SYGD üyeleri ve gönüllüleri sürdürülebilir proje üretme anlayışı ile çok sayıda gençlik faaliyeti, eğitim kursları, seminerler düzenlemekte ve katılımcı olarak yer almaktadır. Farklı türde proje ve etkinliklerin hazırlanması, organize edilmesi ve sonuca ulaştırılması konusunda giderek daha fazla deneyim kazanmaktadır. SYGD bu gücünü, üyelerinin kendi mesleklerindeki ve önceki deneyimlerindeki yeterliliklerinden almaktadır. Bu yeterlilikler çeşitli kamu kurumları, özel sektör işletmeleri ve temsilcileri, STK’lar ve diğer derneklerle ulusal ve uluslararası bağlantıları beraberinde getirmektedir.

Biz SYGD'yiz
Yarının dünyası bugünden yaratılır.