Sosyal Girişimlerin Dijitalleştirilmesi Kılavuzu

Projenin ikinci çıktısı olan The Manual for Digitalization of Social Enterprises, Impact Hub Zagreb tarafından tamamlanmıştır.

İnternette işletmelerin, sosyal girişimlerin nasıl kurulacağına dair çok fazla bilgi var ve çoğu zaman aşırı bilgi yükünde kayboluyoruz. Ayrıca, bizim için çok yararlı olabilecek, eksik olduğumuz birçok araç var. Bu nedenle, bu kılavuzla, dijitalleşmeyi kullanarak işinizi geliştirmek veya iyileştirmek için fikirleri bir sıraya koymak ve İnternet’teki mevcut araçları sunmak istiyoruz. Rehberin hedef kitlesi gençlik çalışanları, gençlik çalışmaları ile ilgili faaliyetler yürüten STK’lar ve sosyal girişimlerdir. Rehber, onlara dijital-sosyal girişimciliği tanıtmak ve dijital becerilerini geliştirerek dijital geçiş (dijitalleşme) süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı.