Projemiz

E-makers, Erasmus+ programı (no. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029188) kapsamında gerçekleştirilen bir projedir. Bu proje, İtalya, İspanya, Türkiye, Hırvatistan olmak üzere Avrupa’dan 5 ortak kurumun katılımıyla dijital teknolojiler aracılığıyla sosyal ve çevresel girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Dijital dönüşüm, sosyal girişimler için sosyo-çevresel ve finansal değerde paralel bir büyüme sağlamaktadır. Bu nedenle dijital teknolojilerin devreye girmesiyle sürdürülebilirlik ile sağlanabilir.

Bu doğrultuda proje hedefi, yenilikçi metodolojiler ve araçlar aracılığıyla gençlerin dijitalleşmeyi içeren sosyal girişimcilik faaliyetlerini geliştirmektir. 24 ay sürecek projede planlanan çeşitli faaliyetler, uluslararası toplantılar, yaygınlaştırma faaliyetleri, sanal toplantılar vb. yer alacaktır.

Projenin üç ana faaliyeti aşağıdaki gibidir.

1. Dijital sosyal girişimcilik için yaygın bir öğrenme araç seti:
Bu çıktı, gençleri dijital fırsatlar da dahil olmak üzere sosyal girişimcilik ve çevresel zorluklar konusunda eğitmek amacıyla gençlik çalışanlarının becerilerini ve kaynaklarını geliştirmeleri için hazırlanacaktır.

2. Sosyal işletmelerin dijitalleşme rehberi:
Bu çıktı gençlik çalışanlarının ileri dijital becerilerini geliştirecektir. Rehber, sosyal girişimlerin veri yönetimi, finansal yönetim ve pazarlama, eğitim, araştırma ve çevre sorunlarına yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere tüm aşamalarını ve iş akışlarını kapsayacak bir yol haritası olacaktır.

3. Sanal masa oyunu:
Oyunlaştırma metodolojisi gençlerin ilgisini çeken ve oldukça etkili bir yöntemdir. Bu çıktı, gençlik çalışanlarının ve gençlerin sosyal girişimcilik becerilerini yenilikçi ve eğlenceli bir şekilde geliştirecektir.