İkinci Ulusötesi Toplantı

Projenin ikinci uluslararası toplantısı SYGD’nin ev sahipliğinde Ankara/Türkiye’de başarıyla gerçekleştirildi.

17 ve 18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda ortak kurumlar projenin gidişatını tartıştı. Gençleri ve gençlik çalışanlarını dijital-sosyal girişimcilik konusunda desteklemek ve güçlendirmek için çalışmalarını sundular.

Toplantıda projenin ilk çıktısı olan “Dijital Sosyal Girişimciliğin Resmi Olmayan Araç Takımı” incelendi. Partner kurumlar ürettikleri parçaları açıkladı. Bu şekilde ilk çıktının ilk versiyonunun oluşturulması için çalışmalar başladı.

Daha sonra projenin ikinci çıktısı olan “Sosyal Girişimlerin Dijitalleşme Kılavuzu”nun ana hatları belirlendi. İkinci çıktı için ise görev dağılımının ardından çalışmalara başlandı.

Projenin üçüncü ve son çıktısı olan Sanal Masa Oyunu “e-Makers” için partner kurumlar fikirlerini paylaştı. Toplantıda üçüncü çıktıya ilişkin çeşitli demolar gösterildi.

Proje çıktılarının uygulanması ve test edilmesi için gerekli olan LTT faaliyetleri ve sanal eğitimler tartışıldı. Çıktıların daha fazla hedef gruba ulaştırılması için bir yaygınlaştırma stratejisi oluşturuldu.

Bu sayede daha önce belirlenen dijital-sosyal girişimler, dijital dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal girişimcilik değerlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.