Gençlik Çalışanlarının İhtiyaçlarına Yönelik Araştırma

Proje No: 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029188

Aşağıda gençlik çalışanlarının girişimcilik açısından dijital beceri ihtiyaçlarını değerlendirmeye yönelik anket sonuçları yer almaktadır.

Bu anket, sosyal ve çevresel girişimler oluşturmak için gençlik çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun dijital beceriler geliştirmemize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Bu anket, E-MAKERS projesinin bir parçasıdır.

SYDG (Türkiye), IMPACT HUB ZAGREB (Hırvatistan), CIVES MUNDI (İspanya) ve TDM’nin (İtalya) katılımıyla XUL VAKFI liderliğinde gerçekleştirilmiştir.

Veriler yalnızca bu projenin amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.